WIT STWOSZ

Wydanie bibliofilskieKsiążka niniejsza, z braku oficyny drukarskiej wydana manu modo w ilości podpisanych egzemptarzy imiennych siedmiu, z tego pięć na papierze czerpanym w kolorze kremowym i niebieskim, z fi­li­gra­nem ingres, pozostałe dwa na papierze zwykłym białym.

Egzemplarze te zdobione są ciętymi w linoleum przerywankami, wzorowanymi szczególnie na mo­ty­wach Ołtarza Wita Stwosza w Krakowie. Inicjały cięte we wzdłużnych deskach gruszkowych, są skom­po­no­wa­ne według figurek z predeli tegoż Ołtarza (…).

Wszystkie egzemplarze są ilustrowane oryginalmymi litorytami, podpisanymi przez autora i przez niego własnoręcznie objaśnianymi (…). Każdy egzemplarz zaopatrzony jest w luźną odbitkę ilustracji na papierze czerpanym ręcznie z filigranem Richard de Bas, sercem i datą 1326.

Układ graficzny książki, ilustracje, wyklejki i oprawa jest pracą Zbigniewa Dolatowskiego. Wydano w Warszawie roku tysiącznego dziewięćsetnego pięćdziesiątego siódmego.