ANDRZEJ BOBKOWSKI [*]


(do Jerzego Giedroycia)

Bardzo, bardzo dziękuję za I tom Gałczyńskiego. Jakby Pan miał następne wolne, to proszę. To wielki poeta … (1957)

Gombrowicz to w pewnym sensie Gałczyński prozą. I jeden i drugi są sami dla siebie. (1960)

[KIRA GAŁCZYŃSKA, Zielony Konstanty]