WYDANIA ZAGRANICZNE, TŁUMACZENIA

DZIEŁ KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGOTŁUMACZENIA NA JĘZYK ROSYJSKI

Książka Фapлaндиa — или Путиeшecтвиe в Тиeмнoгpaд przynosi duży wybór poezji i prozy K.I.Gałczyńskiego tłumaczeń na język rosyjski.

[Фapлaндиa — или Путиeшecтвиe в Тиeмнoгpaд Wahazar, Moskwa 2004.]

Znalazły się tam m.in.:

Farlandia (tłum. W. Korniłow)
O mojej poezji (tłum. A. Hobanowicz)
Anińskie noce (tłum. J. Brodski)
Noctes Aninenses (tłum. J. Brodski)
Zaczarowana dorożka (tłum. A. Rewicz)
Niobe (fragm., tłum. A. Hobanowicz)
Księżyc (tłum. A. Halemba)
Sport w ZSRR (tłum. A. Bazylewski)
Naród i ustrój (tłum. A. Bazylewski)
Hamlet (tłum. A. Geleskuł)
Straszna rozmowa Gżegżółki
z duchem
(tłum. G. Jazykoba)
Dziwny kelner (tłum. A. Bazylewski)

Dodatkowo Wybór wierszy K.I.Gałczyńskiego w tłumaczeniu różnych autorow na język rosyjski.


TŁUMACZENIA NA JĘZYK NIEMIECKI

Książka Der Fremde als Nachbar przynosi tłumaczenia na język niemiecki tekstów polskich pisarzy na tematy żydowskie na przestrzeni lat od roku 1800 do czasów współczesnych. Wśród tekstów znajduje się List do przyjaciół „Prosto z mostu”.

[Der Fremde als Nachbar Suhrkamp Verlag, Berlin 2009.]

 


TŁUMACZENIA NA JĘZYK CHORWACKI

Obszerny wybór wierszy K.I.Gałczyńskiego w tłumaczeniu Pero Mioča na język chorwacki przynosi czasopismo literackie z Zagrzebia Forum z listopada - grudnia 2007. Wybór został opatrzony wstępem Marty Wyki.

Znalazły się tam m.in.:[FORUM 10-12 2007]